რეკლამა

ინფოპარტნიორობა

ჩვენ გთავაზობთ შესაძლებლობას განათავსოთ თქვენი კომპანიის/ღონისძიების/პროდუქტის/მომსახურების რეკლამა ჩვენი ინტერნეტპორტალის VITAGURU-ს მეშვეობით.

  • მედიასივრცე პიროვნული,სულიერი და პროფესიული ზრდისათვის;
  • ეს არის ინფორმაციის თანამედროვე და ხარისხიანი მიწოდების ფორმა, ონლაინ-მედიის ტექნოლოგიების მაქსიმალურად გამოყენების მეშვეობით.
  • ინტერნეტ-პორტალის მომხმარებლების სიაში არიან ტოპ-მენეჯერები,მეწარმეები,სპეციალისტები და უბრალოდ პოზიტიურად მოაზროვნე სოციალურად აქტიური ადამიანები.

რეკლამა პორტალზე

თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ რეკლამა ჩვენ პორტალზე,თუ თქვენი კონცეპცია შეესაბამება ჩვენს იდეოლოგიას.

  • თუ მასალა აყენებს შეურაცხყოფას სხვა სოციალურ ჯგუფებს ან ადამიანებს;
  • ცრუ ინფორმაციას;
  • პროდუქციას,რომელიც ადამიანებს მოუწოდებს პრეპარატების მიღებააზე,რომლებიც ახდენენ ზეგავლენას ადამიანის ცნობიერებაზე, იარაღის გამოყენებაზე,გარემოს დაბინძურებაზე, ცხოველების მკვლელობაზე და ა.შ
  • აზარტული თამაშებს და კაზინოებს;
  • თამბაქოს და მსგავს პროდუქციას;

რეკლამისთვის მოგვმართეთ: +995511137709, pr@vitaguru.ge

რეკლამა სოციალურ ქსელში

ეკლამისთვის მოგვმართეთ: +995511137709, pr@vitaguru.ge

ძიების შედეგები

საძიებო მოთხოვნა